fbpx

Njoftohen studentët e viti të pare (I) të Fakultetit Juridik te UNHZ-Peje,se kollokfjumi i parë (I), nga lënda:Hyrje ne te drejten/Fillet e se drejtes,do të mbahet ditën e enjte, me 26 Nëntor 2015.

Grupi i pare i studenteve me germen e pare te alfabetit A e gjer ne F,do te i nenshtrohen kollokfiumit nga ora11-12.

Grupi i dyte i studenteve me germen e pare te alfabetit G e gjer ne Zh,do te i nenshrohen kollokfiumit nga ora:13-14.

Me respekt, Prof.Ass.Dr. Fejzulla BERISHA

Translate »