fbpx

Njoftohen studentet e Fakulteti Juridik se kolokuiumi i dyte nga lenda “Taktika kriminalistike”,do te mbahet me daten 12 janar ne ora 10. Kolokuiumit të dytë i nënshtrohen vetëm studentët që kanë arritur të kenë rezultat pozitiv në kolokuiumin e parë. – Prof. Ass. Dr. Veton Vula

Translate »