fbpx

Provimi në lëndën Historia e Institucioneve Juridike dhe Shtetërore i praparë të mbahet të martën me datë 30 qershor 2015, e i cili do të mbahet të me date 7 korrik 2015 nga ora 11:00h.
Orari i mbajtjes se provimit dhe ndarja ne grupe:
Grupi 1 nga ora 11:00h, studentet nga numri rendor 1-80 sipas listes se SEMS. (nga shkronja A deri te shkronja E)
Grupi 2 nga ora 11:45h studentet nga numri rendor 81-150 sipas listes se SEMS. (nga shkronja F deri te shkronja M)
Grupi 3, nga ora 12:30h, studentet nga numri rendor 151 deri ne numer 210 sipas listes se SEMS. (nga shkronja M deri te shkronja ZH) dhe studentet me Indeks.
Profesori i lëndës
Mr.Sc. Xhafer Tahiri, Doctor Juris Cand.

Translate »