fbpx

Vendosja e notave dhe konsultimet nga lënda Politika Ekonomike (viti i dytë)  mbahën me datën: 14.07.2015 (e martë) në ora 11.00h. Gjithashtu, vendosa e notave dhe konsultimet nga lënda Financa dhe e Drejta Financiare mbahet me po këtë datë duke fillua nga ora 13.00h.

Translate »