fbpx

Njoftohen studentet te cilet i janë nenshtruar provimeve ne lëndën: E drejta Penale viti i II si dhe ne lenden:E drejta penale – pjesa e posaqme viti i IV te Prof. Dr.Bajram Uka se me datë:01.07.2015 duke filluar nga ora 10:00 mbahen konsultimet dhe vendosja e notave ne indeks.

Translate »