fbpx

Lajmerohen studentet te cilet do te hyjne ne provim ne lenden Gjuhe Angleze II (15.06.2015) qe te paraqiten per provim sipas numrit rendor ne listen e bashkengjitur, dhe ate si vijon:

Studentet me numer rendor:

1-100 nga ora 11:00-11:55
101-200 nga ora 12:00-12:55
201-300 nga ora 13:00-13:55
300-412 nga ora 14:00-14:55

Verejtje: Asnje student nuk do te lejohet te hyje ne provim jashte ketij orari

Lista e studenteve

Translate »