fbpx

Njoftohen studentët të cilët janë liruar nga pagesa e semestrit dhe nuk i kanë dorëzuar dokumentet e nevojshme, atë mund ta bëjnë deri me dt. 12.06.2015 ne orën 12:00. Dokumentet dorëzohen në zyrën e Financave në Fakultetin Juridik.

Studentët të cilët nuk i përmbahen afatit kohorë do të humbin të drejtën e lirimit nga pagesa e semestrit

Translate »