fbpx

Njoftohen studentët e Fakultetit të Biznesit, dep.AB viti i tretë se kolokviumi i dytë nga lënda Politikat Ekonomike do të mbahet të premtën me dt.12.06.2015 në ora 10.00.
Kolokviumi i dytë nga lënda Shkathtësitë e komunikimeve për studentët e Fak. te Biznesit,viti i tretë,dep.AB do të mbahet të premten me dt.12.06.2015 ne ora 11,00

Translate »