fbpx

Nota për lëndët E Drejta e Punës, viti I -III-të dhe nga Lënda e Drejta ndërkombëtare e Punës, viti i IV do të përshkruhen në indeks me datë 13.06.2015 nga ora 13.00 .

Translate »