fbpx

Njoftohen stutentët e vitit të dytë të Fakultetit Juridik të Universitetit “Haxhi Zeka” Pejë, se ditën e martë datë 19.05.2015, sipas orarit të mbajtjes së leksioneve në grupe, do të mbahet kollokfiumi i II-dytë, në lëndën: “E drejte administrative”-Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA. Kollokfiumit të dytë, kanë të drejtë të i nënshtrohen të gjithë studentët që kanë marrë 26-40 pikë në kollokfiumin e parë.

 

 

Translate »