fbpx

Njoftohen studentët e vitit të katërt moduli: “Kushtetues-administrativ”, të Fakultetit Juridik të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, se ditën e enjte datë 21.05.2015, do të mbahet kollokfiumi i dytë, në lëndën: “E drejte administrative” (pjesa e posaçme)-Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA. Kollokfiumit të dytë, kanë të drejtë të i nënshtrohen të gjithë studentët të cilët në kollokfiumin e parë kanë marrë 26-40 pikë!

Translate »