fbpx
Njoftim

“Njoftohen studentët e Universitetit “ Haxhi Zeka “ në Pejë, se në bazë të Statutit të Universitetit

“ Haxhi Zeka “ në Pejë, Nr. 04 – V – 662 të datës 30 Maj 2013, neni 144 paragrafi 1.4  pjesëmarrja në ligjërata dhe ushtrime është e obliguar konform nenit 144.1.4, – Të vijojnë ligjëratat në pajtim me rregullat e programit specifik të studimeve” dhe Rregullores për Studimet Themelore – Bachelor – dt 10.02.2016, neni 22,23, Rregullores për Studimet Postdiplomike – Master neni 17 paragrafi 1.

 

Gjithashtu kërkohet nga studentët qe ti përcjellin ligjëratat dhe ushtrimet sipas grupeve dhe orarit përkatës të cilat janë të publikuara në web të Fakultetit përkatës.

 

Mos pjesëmarrja e studentëve në ushtrime dhe ligjërata, do të ju pamundësohet vijimi i semestrit përkatës, regjistrimi i semestrit vijues, hyrja në kollekfiume dhe provime.”

Ju faleminderit,

Translate »