fbpx

I-Njoftohen studentët e vitit te dytë të Fakultetit Juridik ,se të martën me datë 14.04.2015,sipas orarit të mbajtjes së leksioneve-ligjeratave në grupe,do të mbahet kollokfiumi i parë në lëndën:E drejta administrative-Prof.Ass.Dr.Fejzulla Berisha

II-Njoftohen studentet e vitit të IV moduli kushtetues-administrativ të Fakultetit Juridik ,se të enjtën me datë 16.04.2015,sipas orarit të mbajtjes së leksioneve-ligjeratave,do të mbahet kollokfiumi i I- parë në lënden:E drejta administrative -pjesa e posaçme-Prof.Ass.Dr.Fejzulla Berisha

 

 

Translate »