fbpx

NJOFTIM

1. Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik, viti i III-të, të cilët kanë hyrë në provim në lëndën Edrejta procedurale administrative se konsultimet do të mbahen më dt.06.07.2017,në ora 9,00.
Sdudentët të cilët janë në listën e njoftimit janë të obliguar të vijnë në konsultime.

2.Njoftohen studentët e vitit të III-të, E drejta e punës, konsultimet do të mbahen të njëjtën ditë, në ora 11,00.

3. Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik, të cilët kanë hyrë në provim në lëndët e prof. Avdullah Robaj, se konsultimet për lëndët tjera do të mbahen më 06.07.2017, në ora 13,00.

Translate »