fbpx

Listat të studentëve me të drejtë vote

Komisioni Qendror Zgjedhor ka publikuar listat e studentëve me të drejtë vote në njësi akademike si në vijim:

Fakulteti i Biznesit
Fakulteti Juridik
Fakulteti i MTHM
Fakulteti i Agrobiznesit
Fakulteti i Arteve

Ftohen të gjithë studentët të cilët nuk gjejnë emrin në lista të cilët gëzojnë statusin e studentit apo evidentojnë studentë që nuk kanë statusin e studentit të UHZ-së, ti drejtohen me shkresë KQZ-së deri me datë 25.05.2021 në ora 12:00.

Translate »