fbpx

Listat përfundimtare të kandidatëve për Parlament Studentor dhe Këshille Studentore

Komisioni Qendror Zgjedhor për zgjedhjet e studentëve 2021, në mbledhjen e mbajtur me datë 25.05.2021 ka vendosur të shpall listat përfundimtare të kandidatëve për Parlament Studentor dhe Këshille Studentore për organizatat studentore të çertifikuara si në vijim:

Reforma Studentore Haxhi Zeka

Unioni i Studentëve Shqiptar

Vërejtje: Kandidatët e nënvizuar me ngjyrë të kuqe largohen nga listat në përputhje me nenin 25, paragrafi 2 dhe 3, të Rregullorës për Zgjedhjet e Studentëve në UHZ, nr. ref. 882/2015.

Translate »