fbpx

Lajmrohen studentet e studimeve pasdiplomike,departamenti:Kushtetues-administrativ te F.Juridik,se provimet ne lendet:Akti administrativ dhe Klinika administrative,te cilat jane te parapara te mbahen,me date 25,perkatesisht me 29 Shkurt 2016,se te njejtat shtyhen- mbehen,te marten,me date 1 Mars 2016,ora 15.

Pedagogu i lendeve:

Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA

Translate »