fbpx

Lajmërim

Lajmrohen studentet e vitit të parë të F.Juridik të UHZ-Pejë, të cilët sipas orarit kanë leksione-ligjerata në lendën;Fillet e së drejtës/Hyrje në të drejtën, ditë e hëne datë 26.12.2016 përkatësisht ditën e mërkure datë 21.12.2016, për arsye të festës, e njejta do të mbahet-zëvendësohet ditën e enjte datë 22.12.16,ora 11.

Lajmrohen studentët e studimeve pasdiplomike-programi;Kushtetues-administrativ të F Juridik te UHZ Peje, të cilët sipas oarit kanë leksione-ligjerata në lëndën: Akti administrativ,datë 26 12.2016,për arsye të festës, e njejta do të mbahet-zëvendesohet ditën e enjte datë 22.12.2016,ora 14.

Pedagogu i lëndëve përkatëse:

Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA

Translate »