fbpx

Lajmërohen studentët e vitit të katërt të Fakultetit juridik se provimet në lëndet E Drejta Penale – Pjesa e Posaçme dhe Etika Ligjore dhe Profesionale, shtyhen për datën 02.07.2016 në ora 15:00.

Translate »