fbpx

Lajmrim
I.Lajmrohen studentet e vitit te pare te studimeve,te F.Juridik,te UNHZ-Peje,te cilet kan provim diten e marte me 28.06.16,ne lenden:Hyrje ne te drejten/Fillet e se drejtes,se provimi mbahet po ate dite dhe ate ne ora 15.
II.Lajmrohen studentet e vitit te IV,moduli:Kushtetues-administrativ,se provimi ne lenden:E drejta administrative (pjesa e posacme),mbahet me 28.06.16,ora 15.
III.Lajmrohen studentet e studimeve pasdiplomike,drejtimi:-Administrativ-kushtetues,
se provimet perkatese,sic jane:
Kontrolli administrativ,Akti administrativ dhe Klinika administrative,mbahen te marte me date 28.06.16,ora 10.

Me respekt,pedagogu i lendeve:Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA

Translate »