fbpx

Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të dytë se provimi nga lënda E drejta familjare dhe trashegimore i caktuar me datën 25.06.2016 do të mbahet sipas ndarjes në grupe, si në vijim:

Grupi i parë – studentet, emri i të cilëve fillon me shkronjën A,B, dhe D – ora 10:00 amf. 1.

Grupi i dytë – studentet, emri i të cilëve fillon me shkronjën E,F,G,H,I,J,K dhe L – ora 11:00 amf. 1.

Grupi i tretë – studentet, emri i të cilëve fillon me shkronjën M,N,P,R,S,SH,T,U,V,Y dhe Z  si dhe studentet me indeks – ora 12:00 amf. 1.

Translate »