Kriminaliteti kompjuterik ndarja në grupe.

Kriminaliteti kompjuterik ndarja në grupe.

Luten studentet qe janë përcaktuar për lëndën Kriminaliteti kopmjuterik, që ta respektojnë orarin sipas kësaj ndarje në grupe. Grupi A nga ora 12-14 ndersa Grupi B nga ora 14-16

Ndarja e grupeve

Translate »