fbpx

Të gjithë studentet e Fakultetit Juridik, të cilët i janë nënshtruar provimit në lëndën Fillet e se Drejtës me dt. 16.10.2012, menjëherë duhet ti sjellin indeksat e tyre në Dekanat me qëllim të verifikimit të notës.

Translate »