fbpx

Faculty of management in tourism, hotels and the environment, Bosnian language

Study Program

Prva god. – Prvi semestar

Br.
Predmet
Čas
ECTS
Obav./Iz.
1.
Osnovi Menađžmenta
2+2
6
O
2.
Pravo u turizmu i ugostiteljstvu
2+2
6
O
3.
Matematika
2+2
6
O
4.
Mikroekonomija
2+2
6
O
5.
Osnovi  biznisa  u  turizmu  I ugostite jstvu
2+2
6
O
Ukupno
20
30

 

Prva god. – Drugi semestar

Br.
Predmet
Čas
ECTS
Obav./Iz.
1.
Informatika u turizu
2+2
6
O
2.
Makroekonomija
2+2
6
O
3.
Akademsko pisanje komunikacia
2+2
6
O
4.
Uvod u statistiku
2+2
6
O
5.
Osnovi  računovodstva  u turizmu
2+2
6
O
Ukupno
20
30

 

Druga god. – Treć semester

Br.
Predmet
Čas
ECTS
Obav./Iz.
1.
Uvod u turizmu ugost teljstvu
2+2
6
O
2.
2+2
6
O
3.
Preduzeništvo
2+2
6
O
4.
Finansije u turizmu i ugostiteljstvu
2+2
6
O
5.
Osnovi marketinga uturizmu i ugostiteljstv
2+2
6
O
Ukupno
20
30

 

Druga god. – Četvrti semestar

Br.
Predmet
Čas
ECTS
Obav./Iz .
1.
Upravljanje (leaders ip)
2+2
6
O
2.
Ekonomija u turizmu
2+2
6
O
3.
Međunarodni turizam
2+2
6
O
4.
Menađžment ljudskih resursa
2+2
6
O
5.
Ekologija
2+2
6
O
Ukupno
20
30

 

PROFIL MENAĐŽMENT TURIZMA

Treća god. – Peti semestar u turizmu

Br.
Predmet
Čas
ECTS
Obav./Iz .
1.
Praktiča nastava
0+2
6
O
2.
Engleski jezik II
2+2
6
O
3.
Menađžment  MSP‐ a  u turizmu
2+2
6
O
4.
Izborni predmet
2+2
6
I
5.
Izborni predmet
2+2
6
I
Ukupno
20
30

 

Treća god. – Šesti semestar u turizmu

Br.
Predmet
Čas
ECTS
Obav./Iz .
1.
Menađžment   turističkih putovanja
2+2
6
O
2.
Turističke agencije
2+2
6
O
3.
Diplomski rad
0+0
6
O
4.
Izborni predmet
2+2
6
I
5.
Izborni predmet
2+2
6
I
Ukupno
20
30

 

Studenti se trebaju opredeliti za jedan od izbornih predmeta za oba semestra

Zimski semestar

Br.
Predmet
Čas
ECTS
Obav./Iz .
1.
2+2
6
I
2.
Historija umjetnosti
2+2
6
I
3.
Finansijski menađžment
2+2
6
I
4
2+2
6
I

 

Letnji semester

Br.
Predmet
Čas
ECTS
Obav./Iz .
1.
Sredina turističog biznisa
2+2
6
I
2.
Istraživanje turističkog tržišta
2+2
6
I
3.
Drugi strani jezici: turski, italijanski, nemacki, francuski
2+2
6
I
4
Pristup  prema klijentima (potrošačima)
2+2
6
I
Translate »