Konferenca Ndërkombëtare I

 

‘’SHTET NDËRTIMI NË VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR: DREJTËSIA, MEDIA DHE ARTI”

 

1-2 NËNTOR 2018


Pejë, Kosovë