fbpx

 

Punimet e plota, të paraqitura në konferencë, do të kenë mundësinë të publikohen pa pagesë edhe në Revistën Ndërkombëtare për Përgjegjësi, e cila do të konsideroj për publikim në kuadër të numrin special. Propozimet e dërguar për publikim në revistën e lartë cekur do t’i nënshtrohen kontrollimeve për publikim nga bordi i revistës.

 

Dergimi i abstraktit: 15.09.2018
Dergimi i punimit: 30.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Translate »