fbpx

Regjistrimi: Këtu

Dërgimi i abstraktit: 15.09.2018

Dërgimi i punimit: 30.09.2018

Data e konferencës: 1-2 nëntor 2018

Thirrje për aplikim

APLIKIMI BËHET SI MË POSHTË:

HAPI 1: Regjistrimi dhe dërgimi i abstraktit (obligative)

Që të regjistroheni ju duhet të klikoni këtu
Dërgimi i abstraktit është obligative dhe duhet të dërgohet deri më 15 Shtator 2018 në këtë email adresë: [email protected]

HAPI 2:  Dërgimi i punimit të plotë

Punimi i plotë duhet të dërgohet deri më 30 Shtator 2018 në këtë email adresë: [email protected]
Njoftimi për pranimin e punimit bëhet më 15 Tetor 2018.

HAPI 3 : Pjesëmarrja në Konferencë

Konferenca do të mbahet më 1-2 Nëntor 2018 në Kampusin e Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë.
Gjuhët zyrtare të Konferencës janë Shqip dhe Anglisht.

Udhëzime për përgatitjen e punimeve për dorëzim në Revistën Ndërkombëtare mbi Përgjegjësinë:

  • Punimet mund të jenë deri në 8000 fjalë , të dërguara me email në [email protected]
  • Dokumentet duhet të jenë të dyfishtë, të formatuara dhe të referuara në përputhje me Sistemin e Referencës së Harvardit. Autorët mund të dëshirojnë të konsultohen në Udhëzuesin e shkëlqyer të qasjes së hapur në sistemin e referimit të Harvardit të ofruar nga Universiteti Anglia Ruskin, në dispozicion në: https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm).
  • Autorët duhet të paraqesin se çdo vepër që nuk është e tyre që përdoret në punimin e tyre të dorëzuar ose është në domenin publik, përfshihet me lejen e shprehur të mbajtësit të të drejtës së autorit ose riprodhohet në përputhje me doktrinën e përdorimit të drejtë.
  • Autorët mund të aplikojnë me punim që nuk është botuar më parë diku tjetër (pjesërisht ose tërësisht), se punimi nuk është aktualisht nën shqyrtim nga ndonjë botues tjetër për botim dhe se punimi nuk do t’i dorëzohet ndonjë botuesi tjetër për shqyrtim nëse pranohet për botim nga Ditari Ndërkombëtar mbi Përgjegjësinë, ose derisa njoftimi i refuzimit i është dhënë autorit nga Bordi Shkencor.
Translate »