fbpx
Buletini nr. 18 për konkursin riemërimin/emërimin dhe avancimin e personelit akademik të rregullt në Fakultetin Juridik, të shpallur në webfaqen e UHZ-së dhe në mediat e shkruara me dt. 20.02.2023,...
Lexo më shumë!
Translate »