Vizitë nga EACEA në UHZ

Fakulteti i Agrobiznesit u vizitua nga Agjencia Ekzekutive e Edukimit, Audiovizualizimit dhe Kulturës (EACEA), e cila është duke zhvilluar një politikë gjithëpërfshirëse për monitorimin në terren të programit Erasmus +.


Qëllimi i vizitës ishte që Agjencia të mësojë më shumë në lidhje me aktivitetet e realizuara dhe produktet e zhvilluara deri më tani, si dhe të vëzhgojë nëse projekti ka hasur ndonjë problem në zbatimin operacional ose financiar që të mund të diskutohet dhe të zgjidhet.

Please follow and like us: