fbpx
Vizitë në Universitetin e Grazi-it, në Austri

Vizitë në Universitetin e Grazi-it, në Austri

Prof. Ass. Dr. Sabiha Shala, Prorektore për Mësimdhënie, Çështje studentore dhe Hulumtim, së bashku me Prof. Ass. Dr. Gjylbehare Murati, U.D. Dekane e Fakultetit Juridik dhe Asistentja Leonita Mazreku takuan përfaqësues të Qendrës për Studime znj. Armina Galijaš dhe znj. Emma Lantschner të Evropës Juglindore (CSEES) pranë Universitetit të Graz-it në Austri.


Gjatë takimit u diskutuan mundësitë e bashkëpunimit në fushën e mobilitetit të stafit akademik dhe studentëve, si dhe mundësinë e hulumtimeve të përbashkëta, ndërmjet dy universiteteve.

Translate »