fbpx
Vizitë në Powislanskie University, Poloni

Vizitë në Powislanskie University, Poloni

Prof.Ass.Dr. Sabiha Shala, Prof.Ass.Dr. Mimoza Hyseni Spahiu dhe Prof.Ass.Dr. Gjylbehare Murati, po marrin pjesë në Programin e Erasmus +, organizuar nga “Powislanskie University” në Kwidzyn, Poloni.


Programi është duke u zhvilluar në kuadër të kornizës së Erasmusit për mobilitetin e Stafit Akademik duke filluar nga 20.05.2019 deri me 24.05.2019, me ç’rast do të ketë prezantime rreth mundësive që ofrohen nga Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë për studentët e këtij Universiteti si dhe mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen në fusha të ndryshme, mes këtij Universiteti dhe UHZ-së.


Ky aktivitet po realizohet në vazhdën e aktivitetit të mobilitetit që u realizua në javën e parë të muajit Maj 2019, ku UHZ pranoi një delegacion nga ky Universitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »