fbpx
Vijojnë përgatitjet për avancim të sigurimit të cilësisë në Universitetin “Haxhi Zeka”

Vijojnë përgatitjet për avancim të sigurimit të cilësisë në Universitetin “Haxhi Zeka”

Për dy ditë radhazi, Universiteti “Haxhi Zeka”, me mbështetje të projektit HERAS PLUS ka organizuar punëtorinë e cila kishte në fokus plotësimin e standarteve të akreditimit dhe avancimi në përmbushje të objektivave strategjike të UHZ-së. Rektori i Universitetit, Prof. Dr. Armand Krasniqi, qasjen e tillë të punës ndaj këtij avancimit në këto fusha e sheh arritje dhe konkretizim të misionit të UHZ-së.

Translate »