fbpx
Vendimi për bursat studentore 2023/2024

Vendimi për bursat studentore 2023/2024

Komisioni për ndarjen e bursave të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 23.11.2023 pas shqyrtimit të dokumentacionit mori këto vendime:

3365- Vendim mbi ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2023-2024 Bachelor në Fakultetin e Biznesit

3366- Vendim mbi ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2023-2024 Master në Fakultetin e Biznesit

3368- Vendim mbi ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2023-2024 Bachelor në Fakultetin Juridik

3370- Vendim mbi ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2023-2024 Bachelor në Fakultetin MTHM

3371- Vendim mbi ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2023-2024 Master në Fakultetin MTHM

3372- Vendim mbi ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2023-2024 Bachelor në Fakultetin e Agrobiznesit

3373- Vendim mbi ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2023-2024 Bachelor në Fakultetin e Arteve

Studentët të cilët kanë përfituar bursë duhet të lajmërohen nga data 24.11.2023 – 27.11.2023 në zyrën e financave në ndërtesën e Fakultetit Juridik nga ora 10:00-14:00. Me këtë rast ata duhet të sjellin të fotokopjuar:

  • Kopjen e leternjoftimit apo ndonjë dokument tjetër identifikues
  • Fletëkonfirmimin e xhirollogarisë bankare të përfituesit të bursës.

3367- Vendim mbi mosplotësimin e kriterëve për ndarjen e bursave për vitin akademik 2023-2024 Master në Fakultetin e Biznesit

3369- Vendim mbi mosplotësimin e kriterëve për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2023-2024 Master në Fakultetin Juridik

Studentët e lartëshënuar në vendimit 3367 dhe 3369 kanë të drejtë ankese brenda afatit kohor prej 8 ditësh nga data e publikimit të vendimit.

Translate »