fbpx
Vendimi mbi lirimin e studentëve nga pagesa e semestrit 2017-2018

Vendimi mbi lirimin e studentëve nga pagesa e semestrit 2017-2018

Vendim mbi lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2017/2018

VENDIM

Mbi lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2017/2018

Për vitin akademik 2017/2018 lirohen nga pagesa e semestrit këta studentë nga:

Fakulteti i Biznesit Bachelor

Fakulteti i Biznesit Master

Fakulteti Juridik Bachelor

Fakulteti Juridik Master

Fakulteti i MTHM Bachelor

Fakulteti i MTHM Master

Fakulteti i Agrobiznesit

Fakulteti i Arteve

Për vitin akademik 2017/2018 nuk lirohen nga pagesa e semestrit këta studentë nga:

Fakulteti i Biznesit Bachelor

Fakulteti i Biznesit Master

Fakulteti Juridik Bachelor

Fakulteti Juridik Master

Fakulteti i MTHM Bachelor

Fakulteti i MTHM Master

Fakulteti i Agrobiznesit

Fakulteti i Arteve

Kundër këtij vendimi mund të parashtrohet ankesa e argumentuar në afat prej 8 ditësh nga dita e publikimit të këtij vendimi. Ankesa dorëzohet në fakultetin përkatës.

 

Translate »