fbpx
Universiteti “Haxhi Zeka” në projekt bashkëpunues

Universiteti “Haxhi Zeka” në projekt bashkëpunues

Universiteti “Haxhi Zeka” në projekt bashkëpunues më Washington State University-USA, Alfred Nobel University- Ukraine, si dhe RIT University-Croatia!

Më ftesë të Universitetit të Washingtonit në Amerikë, Dr. Sc. Enkeleda Lulaj së bashku më disa nga studentët e Fakultetit të MTHM-ës për një semester filluan mobilitetin virtual në klasën globale.
Në këtë projekt janë të përfshirë katër Universitete: Washington State University- USA, Universiteti “Haxhi Zeka” Pejë, Alfred Nobel University në Ukrainë si dhe RIT University në Kroaci.


Ky bashkëpunim i rradhës i Universitetit “Haxhi Zeka” më WSU, do ti ndihmojë studentët në rritje të njohurive dhe ngritje profesionale përmes bashkëpunimeve më studentët e tre Universiteteve si dhe përmes ligjeratave nga profesorët Ndërkombëtar, ku e ftuar si ligjëruese është edhe Dr. Enkeleda Lulaj. Universiteti “Haxhi Zeka” e falënderon profesor Dipra Jha dhe profesorët tjerë për bashkëpunimin e mrekullueshëm.

Translate »