fbpx
Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, promovues i Teknologjisë Informative.

Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, promovues i Teknologjisë Informative.

Me datën 25.05.2023 në hapësirat e Fakultetit të Biznesit, duke filluar nga ora 13:30 do të mbahen prezantime nga fusha e Teknologjisë Informative.

Prezantimet do të mbahen në fushën e Rrjetave Kompjuterike, Machine Learning dhe Modelimit dhe Procesimit 3D të fotografive.

Kandidatët të cilët do të prezantojnë arritjet e tyre do të jenë kandidatë të doktoraturës nga Universiteti i Evropës Juglindore dhe Universiteti “St Kliment Ohridski” – Bitol.

Nëpërmjet këtyre ngjarjeve po dëshmohet çdo herë e më shumë që Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë ka për synim profilizimin dhe zhvillimin e Teknologjisë dhe Biznesit.

Translate »