fbpx
Trajnimi Online për ”E-learning”Projekti i Klinikave Juridike ENEMLOS 29-30 nëntor & 1 dhjetor 2021.

Trajnimi Online për ”E-learning”Projekti i Klinikave Juridike ENEMLOS 29-30 nëntor & 1 dhjetor 2021.

Ftohen studentët e Fakultetit Juridik që të marrin pjesë më trajnimin online ”Mësim në Distancë (E-learning), trajnim ky që organizohet në kuadër të Projektit ERASMUS+ ”Klinikat ligjore në shërbim të grupeve të cenueshme: rritja e punësueshmërisë së studentëve të drejtësisë përmes arsimit praktik.” Trajnimi do të jetë tre ditorë: 29-30 nëntor 2021 dhe 1 dhjetor 2021. dhe do të ofrohet në gjuhën angleze nga ekspertët e Universiteti Regents në Lodër.

Të gjithë studentët e interesuar të lajmerohen në këtë email: [email protected]
Agjenda

Translate »