fbpx
PROJECT STEPS – MSc. in Sustainable Food Production Systems

PROJECT STEPS – MSc. in Sustainable Food Production Systems

Pjesëmarrja e stafit akademik në punëtorinë e organizuar nga Universiteti Bihac, Bosnja & Hercegovina, në kuadër të projektit ERASMUS + PROJECT STEPS ‘’MSc. in Sustainable Food Production Systems’’

Stafi akademik nga Fakulteti i Agrobiznesit merr pjesë në punëtorinë e organizuar nga Universiteti Bihac, Bosnja dhe Hercegovinë, në kuadër të projektit ERASMUS + PROJECT STEPS, për periudhën 22 – 26 nëntor 2021. Në punëtori janë prezent përfaqësuesit nga AUT – Shqipëria, UHZ – Kosova, CULS-Czech Republikë, USAMVB – Romania, AUA – Greece, Read Lab – Greece, UET – Albania, UC – Kosovo, UNBI – Bosnja dhe Hercegovina, UNSA – Bosnja dhe Hercegovina, MESCA USK – Bosnja dhe Hercegovina.

Titulli i Projektit: Master në sisteme të qëndrueshme të prodhimit të ushqimit

Titulli i shkurtër dhe numri: STEPS, 598963-EPP-1-2018-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP

Periudha e zbatimit: 2019-2022

Qëllimi i projektit STEPS është të implementojë një program modern MSc. mbi ankesën “Sistemet e prodhimit të qëndrueshëm të ushqimit” për konventën e Bolonjës. Objektivi i përgjithshëm është të sigurojë sfondin dhe të mbështesë hartimin e programit STEPS në mënyrë që të përmbushë nevojat dhe pritjet e tregut të punës dhe shoqërisë.

Partnerët e projektit: Universiteti Bujqësor i Tiranës, Universiteti Evropian i Tiranës, Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, Kolegji Universum, Universiteti i Bihaçit, Universiteti i Sarajevës, Ministria e Arsimit, Shkencës, Kulturës dhe Sportit e Kantonit Una-Sana, Universiteti Ofek i Shkencave të Jetës Pragë , Universiteta De Stiinte Agronomice Si Medicina Veterinara Din Bucuresti, Technologiko Ekpedeftiko Idrima Stereas Elladas, Inovacioni i Kërkimit dhe Laboratori i Ndërmarrjeve Private.

Përgatitur nga Zyra për Kërkime Shkencore dhe Bashkëpunim ndërkombëtar

Translate »