fbpx
THIRRJE PËR APLIKIM NË PROJEKTE KËRKIMORE PËR NJËSI AKADEMIKE TË UHZ-SË

THIRRJE PËR APLIKIM NË PROJEKTE KËRKIMORE PËR NJËSI AKADEMIKE TË UHZ-SË

Duke u bazuar në aktivitetin 4.1.7 të Planit Strategjik 2020-2024 të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, Rregulloren për Veprimtarinë Kërkimore Shkencore dhe planin e punës të Zyrës për Kërkime Shkencore 2020, Universiteti ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë, hap thirrje për aplikim në Projekte Kërkimore për Njësi Akademike.

Afati për aplikim për këtë vit është deri me 01.11.2020.

Detajet rreth formës së mbulimit të shpenzimeve, të cilat do të mbulohen nga Universiteti ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë, parashihen në Rregulloren për Kërkime Shkencore dhe formularin për aplikim.

Aplikantët, duhet që të plotësojnë formularin për aplikim, të cilin e gjeni të bashkëngjitur në këtë njoftim.

Shkarko: Formulari për aplikim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »