fbpx
Thirrja e dytë për trajnime në fushën e ICT-së/Pejë

Thirrja e dytë për trajnime në fushën e ICT-së/Pejë

Të nderuar,
Vazhdon të jetë e hapur thirrja për trajnime në fushën e ICT-së në këto module:
 Java Programming
 Cyber Security
 Web Development
Aplikimi është falas dhe bëhet online përmes platformës:

https://e.ictkosovo.eu/

Online Courses | ICT Kosovo – LMS
Aplikimi do të jetë i hapur deri me 22 Janar 2021. Të drejtë aplikimi kanë të rinjtë nga fusha e ICT (siç janë: tё diplomuarit, ndёrmarrёsit e rinj, profesionistё tё tjerё tё cilёt dёshirojnё tё avancojnë shkathtёsitё e tyre digjitale).
Ata që kanë aplikuar në thirrjen e parë dhe nuk janë përzgjedhur për të ndjekur trajnimet mund të aplikojnë prapë në cilindo modul.
Grupi që kanë ndjekur trajnimet në semestrin e parë mund të aplikojnë në thirrjen e dytë, por jo në atë modul që kanë qenë semestrin e parë.
e.ictkosovo.eu

Translate »