fbpx
Thellohet bashkëpunimi në mes të UHZ dhe Universitetit Tuscia të Italisë

Thellohet bashkëpunimi në mes të UHZ dhe Universitetit Tuscia të Italisë

Thellohet bashkëpunimi në mes të UHZ dhe Universitetit Tuscia të Italisë

Në këtë takim u diskutua për thellimin e bashkëpunimit në mes të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë dhe Universitetit Tuscia të Italisë. Në kuadër të këtij takimi po ashtu u realizua edhe punëtoria për zhvillimin e projekteve të ndryshme që kontribuojnë në modernizimin e programeve të studimit të UHZ-së, mbështetur në përvojat dhe praktikat e BE-së.
Në takim ishin të pranishëm menaxhmenti i UHZ-së, përfaqësues të Universitetit Tuscia dhe të Wus Kosova.

Translate »