fbpx
Takimi i rektorit prof.dr. Armand Krasniqi me z.Bashkim Ramosaj kryetar i Komunës së Deçani

Takimi i rektorit prof.dr. Armand Krasniqi me z.Bashkim Ramosaj kryetar i Komunës së Deçani

Takimi i rektorit prof.dr. Armand Krasniqi me z. Bashkim Ramosaj kryetar i Komunës së Deçanit motiv dhe qasje konstruktive për bashkëpunim më të avancuar universitet – komunë.

Mbrëmë rektori prof.dr. Armand Krasniqi ishte në vizitë punë në Komunën e Deçanit. Me këtë rast ai u prit nga kryetari z. Bashkim Ramosaj. Rektori Krasniqi e njoftoi kryetarin Ramosaj lidhur me zhvillimin e proceseve akademike dhe shkencore në UHZ. Këtu i dha theks të veçantë proceseve për zbatimin e kurriukulës së integruar universitare. Po ashtu, edhe angazhimit të universitetit për fuqizimin e Institutit për Shkencë dhe Arte. Ky institut ka për qëllim shkrimit dhe zbatimit të projekteve të caktuara.

Posaçërisht, tema e takimit ishte nevoja për intensifikimin dhe fuqizimin e mëtejmë të angazhimeve të përbashkëta. U diskutua që bashkëpunimi të vazhdoj në kuadër të një platformë të re sipas modelit universitet – komuna.

Të dyja palët u pajtuan që, së bashku edhe me aktorët tjerë publikë e privat, së shpejti të ulën në një tavolinë diskutimi. Kjo për qëllim të diskutumit dhe adresimit të çështjeve që janë me interes të përgjithshëm ekonomik rajonal. Po ashtu, për promovuar një nismë për ndihmuar zhvillimin dhe vitalizimin e ardhshëm ekonomik të rajonit dhe rolin e përgjegjësinë e UHZ-së në këto ngjarje.

Sastanak rektora prof.dr. Armand Krasniqi sa g. Bashkim Ramosaj, gradonačelnik opštine Dečane, motiv i konstruktivan pristup za unapređeniju saradnju univerzitet – opština

Sinoć je rektor prof.dr. Armand Krasniqi posjetio Opštinu Dečani, gdje je srdačno primljen od strane gradonačelnika g. Bashkim Ramosaj. Rektor Krasniqi je ujedno informisao gradonačelnika Ramosaja o razvoju akademskih i naučnih procesa na UHZ, dajući poseban naglasak na procese za implementaciju integrisanog univerzitetskog nastavnog plana i programa i opredijeljenost univerziteta da ojača Institut za nauku i umjetnost ka pisanju i implementaciji određenih projekata.

Posebna tema sastanka je bila potreba daljeg intenziviranja i jačanja zajedničkih opredijeljenosti za saradnju u okviru nove platforme izgrađene po modelu univerzitet-opština. Obje strane su se složile da će se, zajedno s drugim javnim i privatnim učesnicima, uskoro sastati kako bi razgovarali i rješavali pitanja koja su od opšteg regionalnog ekonomskog interesa s ciljem promovisanja inicijative, odnosno novog plana za pomoć budućem razvoju i ekonomskoj revitalizaciji regiona i uloge kao i odgovornosti Univerziteta “Haxhi Zeka” u ovim događajima.

Translate »