fbpx
Takim në mes të UHZ-së dhe IBCM-së

Takim në mes të UHZ-së dhe IBCM-së

Menaxhmenti i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, përfaqësuar nga U.D. Rektor, Prof. Dr. Ibish Mazreku, Prorektori për Financa, Prof. Dr. Afrim Selimaj dhe Prof. Dr. Florin Peci, pritën në takim përfaqësuesit e International Business College Mitrovica (IBCM), z. Bujar Gallopeni, koordinator i projektit të Erasmus+ “Enhancing Research Culture in Higher Eduaction in Kosovo” dhe z. Halit Hajrizi, bashkëpunëtor.
Qëllimi i takimit ishte organizimi i konferencës ndërkombëtare, shkencore të bashkë-financuar nga Erasmus+ “Enhancing Research Culture in Higher Eduaction in Kosovo”.
Konferenca pritet të mbahet në muajin nëntor, me partnerë lokal dhe ndërkombëtar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »