fbpx
PËRGATITJA E TË DIPLOMUARVE TË KOSOVËS ME SHKATHTËSITË DIGJITALE TË SHEKULLIT 21

PËRGATITJA E TË DIPLOMUARVE TË KOSOVËS ME SHKATHTËSITË DIGJITALE TË SHEKULLIT 21

WUS Kosova dhe Agjencia e Akreditimit të Kosovës janë duke e realizuar një hulumtim në lidhje më përgatitjen e të diplomuarve nga institucionet e arsimit të lartë për tregun e punës, në kuadër të projektit ““Supporting Kosovo Accreditation Agency on achieving some of the ENQA’s recommendations”, financuar nga Ambasada Amerikane në Prishtinë, përmes University Support Grants Program dhe administruar nga Kosovo United States Alumni (KUSA).

Ftohen të diplomuarit e Universitetit “Haxhi Zeka” Pejë të bëhen pjesë e kësaj ankete duke plotësuar pyetësorin në linkun e mëposhtëm:

https://docs.google.com/forms/d/1VuIfJV-LFJRhEvdPTzcMJ1c17f_aIA-3cjUjyuayu_4/edit?ts=605f47bb

Gjetjet e këtij hulumtimi do të publikohen në një raport të vetëm dhe rezultatet mund të shfrytëzohen nga ana e Institucioneve të Arsimit të Lartë, me rastin e përgatitjes së programeve të studimit dhe lëndëve përkatëse.

Translate »