fbpx
Sqarim rreth paraqitjes së provimeve

Sqarim rreth paraqitjes së provimeve

Njoftohen studentët e nivelit bachelor të cilët nuk janë përsëritës, së në afatin e provimeve të prillit mund t’i paraqesin vetëm provimet e semestrit paraprak dimëror I, III, V, VII.

Studentët të cilët nuk janë përsëritës, e që gjatë paraqitjes së provimeve mund të kenë gabuar dhe të kenë paraqitur provime të semestrit veror II, IV, VI, VIII, duhet të lajmërohen në zyrën e IT-së në fakultetin përkatës, më së largu deri nesër, me datë 03.06.2020, për t’i përmirësuar këto gabime. Në të kundërtën nuk ju lejohet hyrja në provime.

Ju faleminderit për mirëkuptimin tuaj!

Translate »