fbpx

Për afatin e regjistrimit të semestrit dimëror për vitin akademik 2015/2016

Të nderuar studentë të studimeve themelore (bachelor), ju njoftojmë se afati për regjistrimin e semestrit dimëror për vitin akademik 2015/2016 shtyhet deri me dt.  21.10.2015.

Pas kësaj periudhe nuk do të lejohet afat shtesë për regjistrimin e semestrit dimëror, andaj luteni që t’i përmbaheni afatit të sipërshënuar. Studentët e vitit të parë të regjistruar në vitin akademik 2015/2016 janë të liruar nga pagesat administrative në bazë të vendimit të UA 17/2014, dhe regjistrimi i semestrit të parë është bërë ditën e regjistrimit në Fakultet.

Translate »