fbpx
Rezultatet përfundimtare të Zgjedhjeve Studentore 2015

Rezultatet përfundimtare të Zgjedhjeve Studentore 2015

Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve studentore 2015 të mbajtura me dt. 28.05.2015

Mandatet për Parlament dhe Këshilla të Studentëve

Mandatet për Parlament të Studentëve

Mandatet për Këshill të Studentëve në Fakultetin e Biznesit

Mandatet për Këshill të Studentëve në Fakultetin Juridik

Mandatet për Këshill të Studentëve në Fakultetin e MTHM

Mandatet për Këshill të Studentëve në Fakultetin e Agrobiznesit

Mandatet për Këshill të Studentëve në Fakultetin e Arteve

Kundërshtimet ndaj rezultateve zgjedhore mund t’i bëni brena 14 ditëve nga dita e shpalljeve të rezultateve.

Translate »