fbpx
Rektori i UHZ-së, prof.dr. Armand Krasniqi merr pjesë në prezantimin e Strategjisë së Arsimit 2022-2026

Rektori i UHZ-së, prof.dr. Armand Krasniqi merr pjesë në prezantimin e Strategjisë së Arsimit 2022-2026

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit prezantoi Strategjinë e Arsimit 2022-2026. Pjesëmarrës në prezantim nga UHZ-ja ishte rektori, prof.dr. Armand Krasniqi.
Strategjia e Arsimit është dokument thelbësor në përcaktimin e objektivave strategjike të arsimit në Kosovë dhe pjesë e rëndësishme e zhvillimit të tij. Në përputhje me SA e MASHTI-t, universitetit “Haxhi Zeka” është drejt finalizimit të Strategjisë së tij për periudhën 2023-2025 si dhe aktet dhe dokumentat e tjera me rëndësi strategjike për zhvillimin e universitetit “Haxhi Zeka”

Translate »