fbpx
Vazhdon vizita e delegacionit të UHZ-së në Universitetin e Sarajevës

Vazhdon vizita e delegacionit të UHZ-së në Universitetin e Sarajevës

Në vazhdë të vizitave në Universitetin e Sarajevës – UNSA, sot menaxhmenti i Universitetit “Haxhi Zeka” kryesuar nga rektori prof.dr. Armand Krasniqi vizitoi Fakultetin e Bujqësisë dhe Shkencave Ushqimore, Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare dhe Akademinë e Muzikës ku u takuan e udhëheqësit e këtyre institucioneve. 

Intensifikimi i bashkëpunimit ndërmjet UHZ-së dhe këtyre institucioneve ishin pikat e diskutimit në këto takime. Fushat e bashkëpunimit janë: 

  • Rrjetëzim dhe shkëmbim të personelit akademik dhe administrativ; 
  • Aplikimi në projekte të përbashkëta; 
  • Organizimi I simpoziumeve dhe konferencave të përbëshkëta; 
  • Bashkëpunim ndërmjet personelit akademik në kërkime shkencore;
  • Shkëmbim literature dhe aktivitete të tjera të përbashkëta. 

Personelit akademik të njësive akademike të UHZ-së i është krijuar mundësia e publikimit të artikujve shkencorë në fushat e agrobiznesit dhe teknologjisë ushqimore; në fushën e muzikës; ekonomike; juridike shkencave sociale dhe bibliotekare. Revistat janë të indeksuara në platforma si WoS, SCOPUS dhe EBSCO. Gjithashtu, nga drejtori i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare UHZ-ja do të përfitojë ISSN për revistën e universitetit dhe personelit akademik do t’i ofrohet qasje e lirë në e-biblioteka. Personeli akademik i fakultetit të arteve në UHZ nga viti i ardhshëm mund të aplikojë për studime të doktoratës në Akademinë e Muzikës në UNSA. Një pikë tjetër diskutimi nga e cila do të përfitojë personeli akademik është mentorimi dhe bashkëmentorimi në punimet e doktoraturës në fushën e juridikut, ekonomikut, muzikës, agrobiznesit dhe teknologjisë ushqimore.

Nga universiteti i Sarajevës u dhuruan dhjetra tituj librash për UHZ-në dhe menaxhmenti i UHZ-së dhuroj për UNSA dhe për Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare librat e botuar nga profesoresha e universitetit “Haxhi Zeka”, prof.ass.dr. Suada A.Dzogovic

Shumë projekte dhe risi në fushën akademike, shkencore dhe kulturore do të realizohen në një të ardhme të afërt me UNSA.

Translate »