fbpx
Punëtoria e radhës e projektit të TEMPUS-it

Punëtoria e radhës e projektit të TEMPUS-it

Punëtoria e radhës e projektit të TEMPUS-it

Ndërlidhja e bashkëpunimit të Shkencë- Shoqërisë për Inovacione të Qëndrueshme

Rektori i UHZ-së, Prof.asoc. Dr. Fadil Millaku falënderojë përfaqësuesit e shoqërisë civile për bashkëpunimin dhe shprehi gatishmëri për të ndihmuar në çdo proces të përbashkët, që do të kontribuojnë në zhvillimin e kapaciteteve humane. Me këtë rast, ai ritheksoi potencialin akademik, hulumtues dhe logjistik të Universitetit për të ofruar bashkëpunimin dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta në përputhje me kërkesat dhe nevojat e tregut të punë.


Në këtë punëtori ishin të pranishëm profesor nga UHZ dhe shoqëria civile, me ç ‘rast diskutuan për promovimin e materialeve mësimore dhe ndërtimin e rrjetit “shkencë-shoqëri“ për zhvillim të qëndrueshëm. Ky rrjet pritet të finalizohet në Maj të këtij viti, së bashku me partnerët e projektit dhe akterët e shoqërisë civile, të cilët kontribuojnë në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm.
Më shumë informata rreth projektit klikoni në link-un më poshtë:

http://www.consus-tempus.com

Translate »